ALT 1
alt 2

A dolgozat és az előadás értékelése:

A dolgozat befogadásáról az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottsága által kinevezett Előbírálati Szakértői Bizottság dönt.

 • Ha a dolgozat fő mondanivalója nem az informatika területére esik, a dolgozatot a szakmai súlypontjának megfelelő szekcióba irányítja át.
 • Ha az Előbírálati Szakértői Bizottság megítélése szerint a dolgozat a következőkben felsorolt kritériumokat nem teljesíti, különösen ha a tudományos tartalom vagy a tárgyalás mélysége nem éri el a konferencián elvárható szintet, az OTDK Informatika Tudományi Szekciója a dolgozatot nem fogadja be.

A nevezés elfogadásáról a küldő intézmény TDT-elnöke/TDK-felelőse visszajelzést kap.

A dolgozatot két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:

 • az eredmények tudományos újdonságtartalma, megalapozottsága, színvonala, és helyessége;
 • a dolgozat szerkesztése, stílusa;
 • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke.
 • a téma irodalmának feldolgozása;
 • a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana;
 • az elért eredmények értékelése

Amennyiben a két írásbeli bírálat pontszámának egyike sem éri el a megszerezhető pontok 40%-át, a dolgozat nem kerülhet bemutatásra. Abban az esetben, ha a két bírálat pontszáma közötti különbség a 30%-ot eléri, a szakmai zsűri felkéri a bírálókat, hogy szakmai vitában közelítsék álláspontjukat; ha a különbség fennmarad, akkor a zsűri harmadik bírálót kér fel. A bírálók személye titkos. A szakmai bírálatokat és az egyes bírálók által adott pontszámokat a hallgatók másolatban az előadásukat megelőzően megkapják.

A konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc áll rendelkezésre, melyet vita követ.

Az előadás értékelését a zsűri az alábbi szempontok alapján végzi:

 • az előadás módja, nyelvezete;
 • az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
 • az előadás tartalma és szakmai színvonala;
 • az előadás szemléltetése;
 • az előadó vitakészsége.

Bejelentkezés

Naptár