ALT 1
alt 2

Kedves TDK-s Kolléga!

Tédéká. Ejnye, a Microsoft helyesírás-ellenőrző hibát jelez! Lehet az, hogy ezt a szót, ha nem is az előbbiek szerint leírva, valaki ne ismerné? A magyar felsőoktatás mintegy kétszázezer szereplője között biztosan nincs ilyen. A TDK mozgalom története a múlt század ötvenes éveire nyúlik vissza. A jelenlegi OTDK konferencia szervezői, konzulensei és bírálói között nem egy van, aki harminc-negyven évvel ezelőtt diákként maga is sikereket aratott, vagy „csak” részt vett ilyen konferencián. A csak szándékosan került idézőjelbe, hiszen az a tény, hogy egy kemény intézményi válogatás után valaki bejutott az OTDK konferenciába, maga is hatalmas eredmény, amire őszülő fejjel is szívesen emlékezik.

A TDK hungarikum, a magyar felsőoktatás csúcsteljesítménye. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy vizsgázni kell, vagy zárthelyit írni, ennél sokkal többet jelent ez a hárombetűs rövidítés. A tanulmányi kötelezettségeken felül diák és tanár itt olyan tevékenységet folytat, melynek során igazi kollégákként tudományos kutatást végeznek, a diák a tanár tapasztalatait és vezetését felhasználva beletanul a tudományos kutatás módszereibe és szerencsés esetben sikerül új tudományos eredményeket elérni. Nem egyszerű lefordítani a TDK szót idegen nyelvre. Amikor húsz évvel ezelőtt avval próbálkoztam, hogy francia kollégáimnak megmagyarázzam, mit jelent, először úgy értették, hogy ez verseny. Na jó, ilyen itt (Franciaországban) is van, hol egyik, hol másik vállalat ír ki vetélkedőt a hallgatók között. Igen, de ez nem ilyen. Ha nem ilyen, akkor hány kreditet kap érte a hallgató, hangzott a következő kérdés. Egyet sem, volt a válasz (persze akkoriban nálunk még nem volt kredit rendszer). A még nagyobb értetlenséget újabb kérdés követte: jó-jó, de akkor az oktató óraelszámolásában (Franciaországban évi 196 óra volt egy teljes állású oktató kötelező óraszáma) hogyan jelenik meg ez a terhelés? Sehogy, volt a válasz. Ezek után egy negyedórás magyarázat következett részemről, de ma sem vagyok biztos benne, hogy sikerült-e pontosan elmondanom azt, amit akartam. Biztosan hiányzott a mondanivalómból az, hogy az OTDK konferencia egy jó hangulatú összejövetel, ahol az ország legtehetségesebb hallgatói ismerkedhetnek meg egymással, láthatják a másik intézményben folytatott kutató munkát. Verseny ez, de nem vérre menő. Szóval kösse föl a fehérneműjét az, aki idegen nyelvre le akarja fordítani ezt a szót: TDK, nekem nem sikerült.

Köszöntöm a XXXI. OTDK konferencia Informatika Tudományi Szekciójának résztvevőit abban a tudatban, hogy az ország legjobb hallgatóit köszöntöm, akikre büszkék vagyunk, de azt is tudom, hogy közülük kerülnek ki néhány év múlva az informatikai tudomány csillagai. Jó munkát, sok tanulást és jó hangulatú konferenciát kívánok.

 

Budapest, 2013. január 27.

Dr. Bognár Géza

az Informatika Tudományi Szekció ügyvezető elnöke

Bejelentkezés

Naptár